ROBIQ > ROBOSVĚT

Daný kurz ukazuje dětem, kterak funguje svět všelijakých automatů a mechanizmů. Cestou hry se děti učí fyzice, zkoumají mechaniku a poznávají matematiku. Názorně žákům demonstrujeme princip práce ozubených soukolí, pák, kol, os, jednoduchých mechanických zařízení. Během tohoto kurzu děti získají představu o energii, síle, pohybu, struktuře a dalších principech fyzické práce.

Program je orientován na vývoj technických a tvůrčích schopností včetně umění žáků organizovat vědecko-poznávací činnost. Program dále rozvíjí tvůrčí zaměření dětí.

S POMOCÍ MODELŮ A NAŠICH SKLÁDAČEK STUDENTI KURZU:

S pomocí modelů a našich skládaček studenti kurzu:
- Poznávají základní pojmy mechaniky a dalších rozličných disciplín;
- Skládají své pracovní mechanizmy i automatická zařízení;
- Naučí se pracovat v týmu;
- Zlepší své tvůrčí a komunikativní dovednosti;
- Rozvinou návyky matematického myšlení;
- Ponoří se do vědy a poznají mnoho nového ohledně okolního světa;

INFORMACE O KURZU
  • Věk: 6-8 let
  • Délka hodiny: 60 min.
  • Doba trvání kurzu: 9 měs. (3+3+3 měs.)
  • Jazyk: český
  • Cena hodiny: 250 Kč
  • CENA ZA MĚSÍC: 1000 Kč


Lekce probíhá

1x týdně


PondĚlí - Pátek

1 Lekce - od 15-00 do 16-00

2 Lekce - od 16-15 do 17-15

3 Lekce - od 17-30 do 18-30

ZÁPIS DO UKÁZKOVÉ
(DEMO) HODINY
Děkujeme za objednávku! Do 24 hodin budeme vás kontaktovat.
Došlo k chybě, zkuste to prosím znovu později.
ZÁPIS DO KURZU
Děkujeme za objednávku! Do 24 hodin budeme vás kontaktovat.
Došlo k chybě, zkuste to prosím znovu později.
×