ROBIQ > ROBOŠKOLA

„Žijeme v pozoruhodné době, kdy se nám před očima mění představa o povaze gramotnosti člověka. Ještě nedávno byl gramotný ten, kdo se uměl vyjadřovat slovem i písmem. V našich časech je ukazatelem gramotnosti především schopnost pracovat s počítačem. Nebude trvat dlouho a každý člověk bude muset umět vykázat schopnost pracovat taktéž s robotem.“

Vzdělávací Robotika představuje moderní směr výuky dětí, v rámci kterého dochází k realizaci implementace elementů technické kreativity, a sice v rámci výukového procesu. Výše uvedenému značně pomáhá tendence volající po sloučení konstruování s programováním. U nás se tato požadovaná syntéza děje v rámci jediného kurzu. Integrace informaticky, matematiky, fyziky, rýsování a exaktních věd, navíc s inženýrskými návyky, to vše představuje mocný nástroj pro syntézu znalostí, která vytváří pevný základ pro systémové myšlení.

Jeden z největších základních nedostatků, které vídáme u studentů současného školského systému, je dán převahou teorie, co se dotýká výuky přesných a exaktních věd. Ve skutečnosti jsou matematika, fyzika, informatika atd., velice těsny spjaty s naším každodenním fungováním.

Výuková Robototechnika úspěšně řeší výše vzpomenutý nedostatek cestou vytvoření výukového prostředí, v němž je možné uplatnit interaktivní prvky výuky, kde je možné skloubit teorémy a vzorce s řešením praktických úkolů, žáci si osvojují a okamžitě používají znalosti ze sféry matematiky, fyziky, když pracují s takovými pojmy jako fyzikální podmínky, jednotky měření, systém souřadnic, minimální vs. maximální, průměr, typové charakteristiky. Jedinou mezí v rámci tohoto předmětu jsou jen omezení plynoucí z představivosti žáků

TENTO KURZ SLOUŽÍ JAKO ZÁKLAD PRO PŘÍŠTÍ VÝUKU A ROZVOJ V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ.

INFORMACE O KURZU
  • Věk: 8-99 let
  • Délka hodiny: 120 min.
  • Doba trvání kurzu: 9 měs. (3+3+3 měs.)
  • Jazyk: český
  • Cena hodiny: 500 Kč
  • CENA ZA MĚSÍC: 2000 Kč


Lekce probíhá

1x týdně


Pondelí - Pátek
od 14:00 do 19:30

Sobota
od 10:00 do 16:00

ZÁPIS DO UKÁZKOVÉ
(DEMO) HODINY
Děkujeme za objednávku! Do 24 hodin budeme vás kontaktovat.
Došlo k chybě, zkuste to prosím znovu později.
ZÁPIS DO KURZU
Děkujeme za objednávku! Do 24 hodin budeme vás kontaktovat.
Došlo k chybě, zkuste to prosím znovu později.
×