ROBIQ > ROBIČKY

NA HODINÁCH DĚTI PRACUJÍ S PODROBNĚ VYPRACOVANÝMI INSTRUKCEMI.

Děti se v jednoduché, v pro ně pochopitelné formě seznamují s rozličnými disciplínami příznačnými pro školu prvního stupně, přírodními vědami, matematikou, informatikou. Lekce/hodiny obsahují projektování, konstruování a základní programování rozličných modelů. Žáci lehce začínají chápat, jaké jsou souvislosti jevů v běžném životě, berou na vědomí zatím stále ještě pro dítě abstraktní vědecké teorie a fakta.

Díky moderním metodikám výuky a použití unikátních učebních materiálů, kurz pomáhá žákům naučit se klást promyšlené otázky a činit správné závěry ohledně okolního světa. Děti se naučí umění vytyčení cílů, kolektivní práci, nalézat unikátní řešení, během každé hodiny jsou s to učinit pro sebe nové objevy.

Technologické vybavení nové generace umožňuje, aby dítě rozvíjelo společenské návyky, a to včetně tvůrčích dovedností tolik potřebných pro řešení poznávacích, badatelských a komunikativních úkolů.

PROGRAM S ÚSPĚCHEM ŘEŠÍ CELOU ŘADU ÚKOLŮ, COŽ NA STRANĚ DÍTĚTE ROZVÍJÍ FENOMÉNY JAKO:

- Všechny typy motoriky a koordinace pohybů v prostoru, pečlivost, odhad atd.

- Umění plánovat a analyzovat svou práci; trpělivost a schopnost sebekontroly; sebeuvědomění a sebevyjádření.

- Umění chápat konstrukce a procesy; seznámení s rozličnými (dostupnými věku) materiály, technikami, řešeními a technologiemi z exaktních věd, mechaniky, techniky.

- Doplnění slovní zásoby dítěte, vývoj řeči, výchova k sebedůvěře, umění prezentovat výsledky své práce.

- Umění domluvit se, spolupracovat a pracovat ve skupině kolektivu.

- Touha dotahovat započaté projekty do finále, pečlivost, odpovědnost.

- Program dodržuje taktéž všechny tradiční principy, co se týká sklady pedagogického procesu.

- Od jednoduchého ke složitému.

- Systémovost dílčích prací.

- Princip matematických cyklů.

- Diferenciace skupiny dle věku, individuální přístup k jednotlivcům.

 

Všechny výukové kurzy jsou vypracovány tematicky, dále s ohledem na jednotlivé předměty. Kurzy probíhají v nevelkých skupinách po 4-6 žácích.

INFORMACE O KURZU
  • Věk: 5-6 let
  • Délka hodiny: 60 min.
  • Doba trvání kurzu: 6 měs. (3+3 měs.)
  • Jazyk: český
  • Cena hodiny: 250 Kč
  • CENA ZA MĚSÍC: 1000 Kč


Lekce probíhá

1x týdně


PondĚlí - Pátek

1 Lekce - od 15-00 do 16-00

2 Lekce - od 16-15 do 17-15

3 Lekce - od 17-30 do 18-30

ZÁPIS DO UKÁZKOVÉ
(DEMO) HODINY
Děkujeme za objednávku! Do 24 hodin budeme vás kontaktovat.
Došlo k chybě, zkuste to prosím znovu později.
ZÁPIS DO KURZU
Děkujeme za objednávku! Do 24 hodin budeme vás kontaktovat.
Došlo k chybě, zkuste to prosím znovu později.
×