ROBIQ > O nás

O nás
CENTRUM ROBIQ POSKYTUJE ZNALOSTI A ROZVÍJÍ VLOHY, BEZ NICHŽ SE VE 21. STOLETÍ NELZE OBEJÍT!

CENTRUM ROBIQ POSKYTUJE ZNALOSTI A ROZVÍJÍ VLOHY, BEZ NICHŽ SE VE 21. STOLETÍ NELZE OBEJÍT!

JSOU TO TECHNOLOGIE VEHEMENTNĚ MĚNÍCÍ NEJRŮZNĚJŠÍ POLE PŮSOBNOSTI A ODVĚTVÍ LIDSKÉ ČINNOSTI; každý den hrají čím dál tím větší úlohu v běžném životě člověka, narůstající měrou pak určují způsob naší interakce s dalšími lidmi, zvyšují náš stupeň konektivity s vnějším okolím, s nímž nás dokonale propojují.

Nejsme schopni zcela, natož pak určitě, předpovědět, jakým bude svět (jací budeme my sami) za dvacet let. CO VŠAK VÍME PŘESNĚ JE, ŽE VĚDA A TECHNIKA BUDOU PLNIT HLAVNÍ ÚLOHU V PROBÍHAJÍCÍCH ZMĚNÁCH VE SVĚTĚ ČASŮ PŘÍŠTÍCH, ZKRÁTKA V BUDOUCNOSTI.Uhodnout dopředu, čím se bude zaobírat dítě zítřka tedy nelze. Co však můžeme již nyní, je naučit jej osvojovat si nové, pracovat v kolektivu, vést samostatné projekty, orientovat se v tom, co je důležité, umět rozlišit podstatné od irelevantního.


Na základě odhadu INTEL se jeví, že množství nových profesí bude tak či onak spojeno s PROGRAMOVÁNÍM A ROBO(TO)TECHNIKOU.Problém nedostatku inženýrských kádrů, zlákání talentované mládeže pro obory přírodních a technických disciplín, společnost INTEL považuje za naprosto zásadní.

Jedna z klíčových misí dneška je naučit děti technologiím, implementace těchto technologií do procesu vyučování.

ČLOVĚK BUDOUCNOSTI JEST ČLOVĚK, KTERÝ SE SOUSTAVNĚ UČÍ, MĚNÍ SE, ADAPTUJE SE…ČI SE PROPOJUJE S ROBOTEM…


CO DÁVÁ VÝUKA V CENTRU ROBIQ:

VŠESTRANNÝ VÝVOJ
- Dítě získává lepší uvědomění/ pochopení aspektů reality a sebekontrolu.
- Rozvíjí se u něj všechny typy motoriky, koordinace pohybů v prostoru, přesnost, odhad, důkladnost atd.
- dítě takto rozvíjí svůj tvůrčí potenciál.

PRÁCE VE SKUPINĚ
- Rozvíjí vlastnosti leaderů, umění spolupráce a činnosti v kolektivu.
- Dítě získává a rozvíjí důležité sociální návyky.
- Zlepšuje své osobnostní vlastnosti.

ASISTENCE PŘI VÝUCE
- Cestou experimentů a řešení zábavných úkolů dítě praktickým způsobem aplikuje zákony fyziky a matematické vzorce.
- Cestou programování robota se dosahuje toho, že se dítě učí onou přirozenou cestou, což zvyšuje efektivitu vzdělávacího procesu.

BUDOUCÍ PERSPEKTIVA
- Děti si vytváří pevné základy pro svůj příští úspěch tím, že pro sebe objevují svět současných technologií. Získávají návyky pro své budoucí profese, zejména pak ty, které jsou aktuální na trhu práce již dnes.
- Naši žáci jsou budoucí elitou Hi-tech businessu.


JAK PROBÍHÁ NAŠE VÝUKA:

1. VYMEZENÍ ÚKOLŮ.
Učitel ohlásí zadání pro vyučovací hodinu. Například: třecí síla a stabilita konstrukce. Co je zde podstatné – sice to, aby se dítě vyznalo, co dané zadání znamená v praxi. Na hodině se vytvoří zajímavý scénář. Například: děti mohou zničit město simulovaným zemětřesením, poté jej zachránit.

2. HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ.
Beseda učitele a žáka o tom, co již dítě o studovaném jevu na základě svých osobních pozorování a zkušeností ví a zná.
Děti diskutují, vyměňují si navzájem informace, hledají zákonitosti, aby tak nalezly všemožné varianty řešení vytyčených úkolů. Dívají se na tematická vyobrazení a videa.

3. SESTAVENÍ PLÁNU ČINNOSTÍ.
Ve výsledku žák nachází svůj unikátní způsob řešení úkolu. Svou myšlenku nahlas formuluje, s učitelovou pomocí sestavuje schémata, diagramy, což vede k realizaci úkolu, tj. k vytvoření modelu.

4. VYTVOŘENÍ MODELU.
Na základě řady hotových schémat a instrukcí se vytvoří model, který koreluje se záměrem žáka. Vytvořený model se spojí s počítačem, žáci realizují vlastní program k oživení motorů, zdrojů zvuku a světla, senzorů dálkoměrů, gyroskopu, atd.

5. VYZKOUŠENÍ (TEST) MODELU.
Test modelu vždy vyvolává nadšení. Žák testuje, zda model funguje, zda je v pořádku konstrukce, software, algoritmus funkce modelu.
Během testu modelu žáci neustále sbírají data experimentu, vytvářejí vlastní grafy a diagramy, dělají závěry.

6. NÁPRAVA OMYLŮ, ZLEPŠENÍ.
Poté co je model oživen, se často vyjevují detaily v konstrukci či programu, jež je potažmo záhodno opravit nebo zlepšit. Během tohoto procesu žáci chápou, že neúspěch v libovolné činnosti, jest nutnou součástí každé optimalizace libovolného procesu a poznání jako takového.

7. VÝSLEDEK.
Dítě je rádo, je šťastné; chápe, že je nyní schopno řady věcí. Otevírají se mu netušené možnosti pro tvůrčí a vědecké experimenty. Navíc, objevy se stávají více předmětnými, jestliže jsou učiněny samostatně. Ano! Dítě je nyní schopno vytvořit vše, co si zamane
U NÁS V CENTRU NALEZNETE:

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Dítě vždy může počítat s individuálním přístupem. Každá skupina čítá do šesti dětí.

PRVOTŘÍDNÍ UČITELÉ
Všichni naši pedagogové mají speciální přípravu a zkušenosti práce s dětmi. Vaše dítě bude schopno programování již během první hodiny výuky.

VYUČOVACÍ PROGRAM
Náš vyučovací program je vytvořen pro dívky a chlapce. Program je rozložen do několika let. Neustále se doplňuje a optimalizuje.

JSME SOBĚSTAČNÍ
Není třeba, abyste dítěti opatřovali jakékoli učební pomůcky. Vše potřebné Vaše dítě získá od nás.

ZÁPIS DO UKÁZKOVÉ
(DEMO) HODINY
Děkujeme za objednávku! Do 24 hodin budeme vás kontaktovat.
Došlo k chybě, zkuste to prosím znovu později.